Yazar Detayları

Altuner, İlyas, Iğdır Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 1 (2017) - Makale / Article
    ETIENNE GILSON’DA TANRI VE FELSEFE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME / An Inquiry into the Relation to God and Philosophy in Etienne Gilson
    Öz  PDF
  • Sayı 4 (2018) - İnceleme / Review
    CEVHER VE ARAZ: AKIL, VARLIK VE KÜLLÎLER PROBLEMİ / Substance and Accident: The Problem of Intellect, Existence and Universals
    Öz  PDF