Yazar Detayları

Polat, İbrahim Ethem, Gazi Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 4 (2018) - Makale / Article
    MAHMUD DERVİŞ’İN ‘CİDÂRİYYE’ ADLI ŞİİRİNDE RİTİM VE ÂHENK / Rhythm and Harmony in Mahmoud Darwish's Poem ‘Jidariyyah’
    Öz  PDF