Yazar Detayları

Sayılov, Galib, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Azerbaycan

  • Sayı 4 (2018) - Makale / Article
    “KİTAB-İ DEDE KORKUT”: TANRICILIKTAN İSLAMA GEÇİŞİ YANSITAN TOTAL MODELLEŞTİRİCİ SİSTEM / "Kitab-i Dede Korkut": Total Modeling System Reflecting Transition from Theism to Islam
    Öz  PDF