Yazar Detayları

Fırat, Nur Sena, Ankara Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 3 (2018) - Makale / Article
    İNSAN-DEĞER İLİŞKİSİ EKSENİNDE HİLMİ ZİYA ÜLKEN'İN ÖZGÜN YÖNÜ / The Original Direction of Hilmi Ziya Ülken in terms of Human-Value Relationship
    Öz  PDF