MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK PERSPEKTİFİNDE KİNDİ’NİN ÜZÜNTÜ VE KAYGIDAN KURTULMA METODOLOJİSİ / Al-Kindi's Methodology for Relief from Sadness and Anxiety in the Perspective of Spiritual Counseling and Guidance

Enes Alacayaka

Öz


İslam ahlak felsefesinin insanın ruh hallerine bakış açısıyla ilgili, Ya’kub b. İshak el-Kindi’nin ‘’Üzüntü ve Kaygıyla Mücadele’’ etme tekniklerini inceleyeceğiz. İnsanın yaşama enerjisi; olumlu ya da olumsuz duygularla her zaman etkileşim içindedir. İnsanın bilinç dünyasının gerçekliğini neredeyse her disiplin konu edinmiştir. Çünkü insanı zihin ve gönül dünyamızda anlamlı kılmanın belirli cevaplarla aynı düzlemde olduğu düşünülmüştür. Bu sınırlar içinde görüşlerinden faydalanacak ve belirli farklı disiplinlerle birlikte ele alacağımız Kindi'nin kendisi bir İslam filozofudur. Kindi’nin ‘’Üzüntü ve Kaygıyla Mücadele Etmek’’ konulu risalesinde bizlere; üzüntü, endişe, kaygı ve korkularımızla mücadele etmeye yönelik pratik önermelerde ve çıkış yolları sunmaktadır.

*****

We will examine Ya'qub ibn Ishaq al-Kindi's "Combating Sadness and Anxiety" techniques regarding the perspective of Islamic moral philosophy on human moods. Human life energy; always interacts with positive or negative emotions. The reality of the human consciousness world has been the subject of almost every discipline because it is thought that making people meaningful in our world of mind and heart is on the same level as certain answers. Within these limits, al-Kindi, whose views we will benefit from and discuss with certain different disciplines; is an Islamic philosopher. Kindi's treatise on "Combating Sadness and Anxiety" offers practical suggestions and ways out of dealing with our sadness, concern, anxiety, and fears.


Anahtar Kelimeler


Kindi, akıl, erdem, korku ve kaygıyla mücadele, ruh sağlığı, manevi danışmanlık / Al-Kindi, mind, virtue, struggle with fear and anxiety, mental health, spiritual counseling.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu