Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi

Interdisciplinary Journal of Social Sciences


Sayı 13 (2023)


Kapak Sayfası