SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İHL PROGRAM ÇEŞİTLİLİĞİNE YAKLAŞIMLARI / Approaches of Civil Society Organizations towards Diversity in Imam Hatip School Programs

Akif Savaş

Öz


Araştırmamızda din eğitimi alanında fikir üreten ve kanaat belirten STK’ların ortaöğretim mesleki din öğretimi alanındaki program çeşitliliğine ilişkin görüşleri; STK’ların yayınlamış olduğu araştırma, değerlendirme ve raporları üzerinden ele alınmaktadır. STK’lar, proje okullarının objektif kriterlere göre belirlenmediği, bölgenin öğretmen ve öğrenci yeterliliklerininim göz önünde bulundurulmadığı, proje okullarında görev yapacak öğretmen ve yönetici atamalarının nesnellik ve liyakat temelli olmadığı gerekçeleriyle eleştirmektedir. TİMAV, ENSAR Vakfı çalışmalarında İHL müfredatının günümüzde ihtiyaç duyulan nitelikli din görevlisini yetiştirme yönüyle nispeten zayıf kaldığı, din eğitimi talep eden öğrenciler açısından ise ağır olduğu değerlendirilmektedir. STK’lar, din hizmetleri alanına yönelmek isteyen öğrenciler için İHL’de din görevlisi yetiştirmeye yönelik ayrı bir mesleki program açılmasını istemektedir. Tek bir programla birçok amacı gerçekleştirmeye çalışmak, imam hatiplerin niteliğini olumsuz yönde etkilediği ifade edilmektedir.

*****

In our research, the opinions of non-governmental organizations (NGOs) that generate ideas and express their views in the field of religious education regarding the diversity of vocational religious education programs in secondary education are discussed based on the research, evaluation, and reports published by these NGOs. NGOs criticize the selection of project schools based on non-objective criteria, without considering the qualifications of teachers and students in the region, and argue that the appointment of teachers and administrators in project schools is not based on objectivity and merit. It is evaluated that TİMAV and ENSAR Foundation find the current Imam Hatip curriculum relatively weak in training qualified religious officials needed today while considering it demanding for students seeking religious education. NGOs advocate for opening a separate vocational program in Imam Hatip to train religious officials for students aspiring to work in religious services. It is stated that trying to achieve multiple goals with a single program has a negative impact on the quality of Imam Hatip Schools.


Anahtar Kelimeler


Din eğitimi, mesleki din öğretimi, İmam Hatip Lisesi, sivil toplum kuruluşu, program çeşitliliği / Religious education, vocational religious education, Imam Hatip Schools, non-governmental organization, program diversity.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu