FELSEFE-SİYASET İLİŞKİSİ / The Relation between Philosophy and Politics

Ahmet Kesgin

Öz


Metinde felsefe ve siyaset ilişkisi ele alınır. Felsefenin konuları olan olgu, değer, epistemoloji ve ontoloji bağlamında siyaset konusu değerlendirilir. Felsefe siyaset ilişkisinde öncelikle siyaset bilgisinin, siyasal faaliyetin felsefe konuları ile ilişkisi üzerinde durulur. Daha sonra siyaset felsefesi konusu ele alınır. Böylece siyaset felsefesi ile siyasal ideoloji ve siyaset kuramı arasındaki farkların oluşturulmasının da önü açılmış olur.

*****

The text deals with the relationship between philosophy and politics. Politics is evaluated in the context of phenomenon, value, epistemology and ontology, which are the subjects of philosophy. In the relationship between philosophy and politics, the relationship between political knowledge, political activity and philosophical issues is emphasized. Then, the topic of political philosophy is discussed. Thus, the way is clear to establish the differences between political philosophy and political ideology and political theory.


Anahtar Kelimeler


Felsefe, siyaset, siyaset felsefesi, siyaset kuramı, ideoloji / Philosophy, politics, political philosophy, political theory, ideology.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu