GÜMÜŞHANE’DE ÖRGÜN DİN EĞİTİMİNİN NİCELİK VE NİTELİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER / Thoughts on Quantity and Quality of Formal Religious Education in Gümüşhane

Fatih Özkan

Öz


Bu çalışma, Gümüşhane örneğinde, toplumun manevi gelişimini üstlenmiş olan din eğitimi kurumlarının ve bunların aktörlerinin yürüttükleri din eğitimi süreçlerini birçok bakımdan ele almayı amaçlamaktadır. Özellikle son on beş yılda Gümüşhane’deki din eğitiminin değişim ve gelişim süreçlerini ilk, orta ve yükseköğretim düzeyinde incelemeyi konu almaktadır. Gümüşhane’de, insanların din eğitimi sahasındaki ilgilerinin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin araştırılması öncelikli olarak ela alacağımız konular arasındadır. Çocuklar ve gençler ilk dini ve ahlaki değerleri aile içinde edinmektedirler ve ailenin çocukların din eğitiminde karşılaştığı sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm yöntemleri, yine bu çalışmada ele alınacaktır.  

*****

This study aims to examine the religious education processes carried out the religious educational institutions that have undertaken the spiritual development of the society and their actors in many respects in Gumushane. Especially in the last fifteen years, it is examined the process of change and development of religious education in Gumushane at the level of primary, secondary and higher education. Among the topics, we will first consider are the needs and expectations of people in the field of religious education in Gumushane. Children and young people acquire the first religious and moral values in the family. And the problems faced by the children in the religious education of the children and the solutions for them will be discussed in this study.


Anahtar Kelimeler


Gümüşhane, eğitim, din eğitimi, nicelik, nitelik / Gümüşhane, education, religious education, quantity, quality.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu