OSMANLI PAYİTAHTINDA KÖLELİKTEN EFENDİLİĞE GİDEN YOLDA HATTAT ABDÜLFETTAH EFENDİ / Calligrapher Abdülfettah Efendi on the Way from Slavery to Mastery in the Ottoman Capital

Fettah Aykaç

Öz


Bu makalede, 1815 yılı civarı Osmanlı’nın Sakız adasında mukim bir köle aileye doğan, genç yaşta Hüsrev Paşa tarafından satın alınıp İmparatorluğun payitahtına getirilen, burada kendisine sunulan fırsatları azmi ve sanat kabiliyeti sayesinde çok iyi değerlendirerek meşhur bir hattat ve önemli bir bürokratı olan Abdülfettah Efendinin hayatının bazı bilinmeyen yönleri ele alınacaktır. Ayrıca o dönemin meşhur hattatı ve arkadaşı Mehmed Şefik Bey ve (her ikisininde üstadı olan) Kazasker es-Seyyid Mustafa Izzet Efendi ile bir ekip olarak İstanbul’da ve Bursa’da ortaya koydukları henüz benzerleri yapılamamış hat eserleriyle ilgili (görseller yardımıyle) bilgiler aktarılacaktır. 

*****

In this article, Abdülfettah Efendi, a famous calligrapher and an important bureaucrat who was born to a slave family in Chios Island of the Ottoman Empire around 1815, was bought by Hüsrev Pasha at a young age and brought to the capital of the Empire. Some unknown aspects of his life will be covered. In addition, the famous calligrapher and friend of that period Mehmed Şefik Bey and Kazasker Sayyid Mustafa İzzet Efendi (both of whom are masters) will be given information about the calligraphy works they have put forward in İstanbul and Bursa (with the help of visuals). 


Anahtar Kelimeler


Darphane başkanı, hattat, Osmanlı, Abdülfettah Efendi, payitaht / Head of Ottoman minting house, calligrapher, Ottoman, Abdülfettah Efendi, capital.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu