AVRUPA’DAKİ ESKİ TÜRKİYE’DE YAŞANMIŞ TOPLUMSAL KUTUPLAŞTIRMA, İHMAL VEYA İHANET ANLATILARININ İNCELENMESİ / Research on Stories about Societal Polarization, Failure or Betrayal, experienced in Former Turkiye in Europe

Yusuf Fırıncı

Öz


Balkan savaş meydanlarında Türk askeri bozgununun nedenlerini anlamak üzerine birçok araştırma ve değerlendirme mevcuttur. Bu döneme ilişkin bilgilerin dezenformasyon, manipülasyon veya propagandalar içermeleri de mümkündür. Buna rağmen Avustralya Milli Kütüphanesi’nin   kaynaklarında bulunan ve döneme dair çeşitli haber kaynaklarında yer alan; Türk askerinin özellikle Kumanova cephesinde bozguna uğramasının önemli bir nedeni olarak cepheye sevk edilen ahşap tatbikat fişekleri ile kör süngü ve kılıçları olduğunu iddia eden bilgiler, diğer araştırmacıların dikkatlerine sunulmaktadır. Vakayı ileten bazı yazılarda toplumsal yıkıma yol açan en önemli unsurlardan biri olarak yorumlanan toplumsal kutuplaşma tehlikesi ve karşı koyma hususu da kısaca incelenmektedir. Ayrıca yine ahşap fişekleri konu edinen ve yine Avustralya haberlerinde yayınlanmış olan Allah İçin isimli ilginç bir Balkan anlatısı da tercüme edilerek makale sonuç bölümü bitiminde araştırmacıların ilgisine sunulmaktadır.

*****

There are various researches and evaluations on understanding the causes of Turkish Military defeats in Balkan battlefields. The informations regarding this period may also include disinformations, manipulations or propagandas. Nevertheless, the informations of various news sources found via Australian National Library,  arguing that one of the important causes why Turkish soldiers defeated especially in Kumanovo front was the wooden monouvre bullets, blunt bayonets and swords,are presented for the attention of  other researchers. Social polarization, defined by some of the reporters as one of the crucial aspects resulting in social destruction, and countering polarizationare briefly examined. Also, at the end of conclusion of this paper, an interesting Balkan incident named For Allah, published again in Australian news and again telling about wooden bullets, is translated and presented to the interest of researchers.


Anahtar Kelimeler


Toplumsal kutuplaşma, Kumanova, Balkan Savaş meydanları, ahşap fişekler, toplumsal parçalanma / Social polarization, Kumanova, Balkan Battlefields, wooden bullets, social fragmentation.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu