GÜNLÜK DİLDE KULLANILAN MANTIK YANLIŞLARI / Logical Fallacies Used in Daily Language

Sonnur Günaydın Asan

Öz


Bu çalışma, günlük hayatın her alanında bir aldatmaca olarak kullanılan mantık yanlışları ele alınmıştır. Bu mantık yanlışları insanları farkında olmadan aldatabilmektedir. Bu durumdan kaçınmanın tek yolu mantık ilmini ve mantık yanlışlarının nasıl yapıldığını iyi bilmektir. Söz konusu durumun önemine binaen bu makalede mantık ilminden yola çıkarak günlük hayatta yapılan mantık yanlışları ele alınmıştır.

*****

In this study, logical fallacies used as a scam in every area of daily life are discussed. These logical fallacies can deceive people unknowingly. The only way to avoid this situation is to know science logic and how logical fallacies are made. Based on the importance of the said situation, in this article, logical fallacies made in daily life based on logic science are discussed.


Anahtar Kelimeler


Mantık, mantık yanlışları, informel mantık, akılcı düşünme / Logic, logical fallacies, informal logic, rational thinking.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu