WITTGENSTEIN: DİNDAR BİR ADAM / Wittgenstein: A Religious Man

Norman Malcolm, İlyas Altuner

Öz


Değini, Wittgenstein'ın felsefenin kendine özgü doğası hakkındaki anlayışının bir ifadesidir. Malcolm, Wittgenstein'ın felsefî düşüncesi ile dinî düşüncesi arasında, açıkla-maya yönelik tutumla ilgili bir benzetme olduğunu öne sürmektedir. O, daha sonra ortaya çıkacak başka analojiler de olduğunu düşünmektedir. Sonraki bölümlerde, Malcolm, belirli felsefî problemleri ele almasında kendini gösterdiği için, felsefede yaygın olan açıklamala-rın illüstrasyonlarını sunacak ve Wittgenstein'ın bu açıklamalara karşı tutumunu tanımla-maya çalışacaktır. Son olarak, Wittgenstein'ın felsefî görüşü ile dinî düşüncenin bazı karak-teristik özellikleri arasındaki analojileri, kendisine göründüğü gibi özetleyecektir. Bu yazı, Malcolm’ın Wittgenstein’ın dinî tutumu hakkında yazdığı eserin ilk bölümünün çevirisi-dir. Bu yazıda Wittgenstein'ın yaşamının belli dönemlerindeki deneyimleri anlatılmaktadır.

*****

The remark is an expression of Wittgenstein’s conception of the peculiar nature of philosophy. Malcolm proposes that there is an analogy between Wittgenstein's philosophi-cal thought and religious thought, in respect to the attitude towards explanation. He thinks there are other analogies which will emerge later on. In subsequent chapters, Malcolm will provide illustrations of explanation that are common in philosophy and he will try to describe Wittgenstein’s attitude toward those explanations, as it presents itself in his treat-ment of specific philosophical problems. Finally, I will summarize the analogies, as they appear to him, between Wittgenstein’s view of philosophy and some characteristic features of religious thinking. This article is a translation of the first part of Malcolm's work about Wittgenstein's religious attitude. This describes Wittgenstein's experiences during certain periods of his life.


Anahtar Kelimeler


Wittgenstein, dindar adam, deneyim, tutum, felsefe / Wittgenstein, religious man, experience, attitude, philosophy.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu