ETHIOPIAN AND ERITREA CONFLICT: NEO-REALIST PERSPECTIVE / Etiyopya ve Eritre Savaşı: Neo-Realist Bakış Açısı

Mustafa Emin Sağlam

Öz


This article aims to explain the war between Ethiopia and Eritrea about 20 years ago with neo-realist theory, which has an important place in international theories. Eritrea was left to the control of the United Nations (UN) after the Italian invasion, and then attached to Ethiopia with a decision taken at the United Nations General Assembly. Following this decision, the Eritrean People's Liberation Front started the struggles for independence that would last for years. With the referendum held in 1993, Eritrea officially left Ethiopia and became an independent state. In the early years of Eritrea's independence, good relations between Ethiopia and Eritrea worsened due to mutual moves in both countries, and the war started in 1997 due to the border dispute in the town of Badme, located on the border of Ethiopia and Eritrea, this war continued on more than one border point, killing tens of thousands of people, caused hundreds of thousands of people to migrate and spend millions of dollars in both countries. In this article, the connections between the war between the two countries and the three different assumptions presented by the neo-realist theory will be examined. The main structure of the article is the anarchic structure of the international system put forward by the neo-realist theory and the gaps in the international system, especially the security concerns of the small countries and the security perception of the countries and the economic relations between the countries affecting the security understanding of the countries. In addition, these assumptions aim to show that the war between Ethiopia and Eritrea is not only the border dispute between the two countries, but also on the background of the war.

*****

Bu makale yaklaşık yirmi yıl önce Etiyopya ve Eritre arasında gerçekleşmiş olan savaşı uluslararası teorilerde önemli bir yeri olan neo-realist teori ile açıklamayı hedeflemiştir. Eritre, İtalyan işgalinden sonra Birleşmiş Milletler’in (BM) kontrolüne bırakılmış, ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan bir karar ile Etiyopya’ya bağlanmıştır. Bu karar sonrasında Eritre Halk Kurtuluş Cephesi yıllarca sürecek olan bağımsızlık mücadelelerini başlatmıştır. 1993 yılında gerçekleşen referandumla birlikte Eritre resmi olarak Etiyopya’dan ayrılarak bağımsız bir devlet olmuştur. Eritre’nin bağımsızlığının ilk yıllarında Etiyopya ve Eritre arasında iyi giden ilişkiler, iki ülkenin karşılıklı olarak gerçekleştirdiği hamleler sebebiyle kötüleşmiştir. 1997 yılında Etiyopya ve Eritre sınırında bulunan Badme kasabasında sınır anlaşmazlığı sebebiyle başlayan savaş birden fazla sınır noktasında devam ederek, onbinlerce insanın ölümüne, yüzbinlerce insanın göç etmesine ve iki ülkenin milyonlarca dolar maddi  kaybına sebep olmuştur. Bu makalede, iki ülke arasında gerçekleşen savaşın, neo-realist kuramın sunduğu üç farklı varsayım ile bağlantıları incelenecektir. Neo-realist kuramın ortaya koyduğu uluslararası sistemin anarşik yapısı ve uluslararası sistem içerisinde bulunan boşluklar, özellikle küçük ülkelerin güvenlik kaygısı, güvenlik algısı ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin ülkelerin güvenlik anlayışlarını etkileme varsayımları, makalenin ana yapısını oluşturmaktadır. Makale ayrıca Etiyopya ve Eritre arasında gerçekleşmiş olan savaşın sadece iki ülke arasında ortaya çıkan sınır anlaşmazlığı olmadığını, savaşın arka planında mevcut farklı durumları da ortaya koymayı hedeflemektedir.


Anahtar Kelimeler


Neo-realism, Ethiopia, Eritrea, conflict, international system, security, economy / Neo-realizm, Etiyopya, Eritre, savaş, uluslararası sistem, güvenlik, ekonomi.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu