ELEKTRONİK KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VE ÇOCUKTA BİLİŞSEL KAVRAYIŞIN GELİŞTİRİLMESİ / Electronic Culture Industry and Development of Cognitive Understanding in Children

Sinan Doğan

Öz


Çağımızın buluşlardan en önemlisi ‘‘ağların kraliçesi’’ olarak tanımlanan ve öznesi bulunmayan internettir. İnternetin gelişim sürecinde çocuklar üzerinde ne kadar etkisi olduğu tartışma konusu olmaya devam etmektedir. İnternet, bireysel etkinliğin sınırlanacağı bir dünya olarak tanımlanır. Elektronik kültür endüstrisi, duyguları uyuşturmak, düş gücünü ya da esneklik yeteneğini kısıtlamak, başkalarını incitecek şekilde umursamazlık geliştirmek, yıkıcı davranışları yüreklendirmek gibi kimlik bunalımı ve kimlik kaybı gibi olumsuz sonuçları meydana getirmektedir. İşlev ve güçlerini yitiren sosyal kurumların kontrolünden arınmış birey, kendisini sanal bir özgürlük hissi içinde bulmaktadır. Çocuktaki özgürlük hissi ile şekillenen özgün gereksinimleri, çocuğu sosyal sorumluluk duygularından uzaklaştırmaktadır. Elektronik kültür endüstrisi, çoğu kez yaşlarına ya da kültürlerine uygun olmayan, farklı amaç sağlamak amacıyla hazırlanmış olan içeriği zengin görsel-işitsel yöntemlere özendirilmektedir. Çocuklar, içeriği zengin ve görsel medya işlemler üzerinde düşünürler, hissederler ve kendi anlamlarını yaratırlar. Amaçlı hazırlanan içeriği zengin ve görsel medya işlemleri reddedecek ‘’bilişsel kavrayışa’’ sahip değildir. Elektronik kültürü endüstrisi imgelerle, çocukları “materyalist -bencil -rekabetçiye’’ dayalı yaşam deneyimin içinde tutmaya çalışır. İmgeler, çocuğun kişisel gelişimi arasında önemli bir araçtır. Makalemizde elektronik kültür endüstrisinin oluşturduğu imgelerin, çocuklar üzerindeki etkisini ve bunlardan korunması için imge temelli bilişsel kavrayışının geliştirilmesinin temellendirilmesi amaçlanmıştır.

*****

One of the most important inventions of our age is the internet, which is defined as "the" queen of networks "and has no subject. The extent to which the internet has an impact on children in the development process remains a matter of debate. The Internet is defined as a world in which individual activity is limited. The electronic culture industry creates negative consequences such as identity crisis and loss of identity, such as numbing emotions, limiting imagination or flexibility, developing indifference in a way that hurts others, encouraging destructive behavior. The individual, free from the control of social institutions that have lost their functions and powers, finds himself in a virtual sense of freedom. The original needs shaped by the feeling of freedom in the child distract the child from their social responsibility. The electronic culture industry is often encouraged to use rich audio-visual methods that are not suitable for their age or culture, and are prepared for different purposes. Children think, feel, and create their own meanings when processing rich and visual media. Its content is rich and visual media does not have the "cognitive understanding" to refuse transactions. The electronic culture industry tries to keep children in the life experience based on "materialist-selfish-competitive" with images. Images are an important tool in the child's personal development. In our article, it is aimed to base the development of image-based cognitive understanding in order to protect the effects of the images created by the electronic culture industry on children and to protect them from them.


Anahtar Kelimeler


Çocuk, imge, elektronik kültür endüstrisi, bilişsel kavrama, kimlik kaybı / Child, image, cognitive comprehension, loss of identity, electronic culture industry.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu