TÜRK SİNEMASINDA OTORİTE VE İKTİDAR / Authority and Power in Turkish Cinema

Ebru Ses

Öz


Bu çalışmada, beyaz perdeye uyarlanan filmlerin geleneksel iktidar ilişkileri ve otoritenin işleyiş biçiminin incelenmesi sağlanmaktadır. Kırsal bölgelerdeki iktidar ilişkileri toplumsal sorunları ve değişimin nasıl dönüştüğü ‘Davaro’ ve ‘Kibar Feyzo’ filmleri çerçevesinde ele alınmıştır. Her iki filmde ‘kan davası’, ‘başlık parası’, ‘ağalık sistemi’, ‘töre’ üzerine kurgulanmış mevcut sistemi eleştiren önemli sanatsal yapıtlardır. İktidar ilişkileri ve toplumsal düzeni ele alarak toplumsal gerçeklik akımının tanımına örnek gösterilebilecek filmlerdir. Kadının alınıp satılabilecek bir ‘mal’ olarak görülmesi ve içinde bulunulan toplumun bunu normalleştirmesi bu filmlerde kaçınılmazdır. Kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam tarzı, olaylara bakış açıları, aile sistemi karşısında sahip oldukları hak ve görevleri bilmeden yaşayabilmeleri düzenin devamlılığını sağlayan bir niteliktir. Bu filmlerde dönemin siyasi yapısına yapılan eleştiriler, semboller ve söylemler üzerinden nasıl resmedildiği incelenmiştir. Filmlerin analizi ‘işlevselci yaklaşım’ çerçevesinde ele alınmaktadır.

*****

This study is provided to examine the traditional power relations of the films adapted to the big screen and the functioning of authority. The relations of power in the countryside and how the problems are transformed are discussed within the framework of ‘Davaro’ and ‘Kibar Feyzo’ films. In both films, "blood feud", "bride price", "hound system", "tradition" are important works of art that criticize the current system. These are films that can be exemplified in the definition of the social reality movement, dealing with power relations and social order. These are films that can be exemplified in the definition of the social reality movement by dealing with power relations and social order. In these films, women are inevitably seen as a 'commodity' that can be bought and sold, and society normalizes this. It is a quality that ensures the continuity of the order that people living in rural areas can live without knowing their lifestyle, their perspective on events, their rights and duties in the face of the family system. In these films, the criticism of the political structure of the period, how it was depicted with symbols and discourses were examined. The analysis of the films is handled within the framework of the ‘functionalist approach’.


Anahtar Kelimeler


Davaro, işlevselcilik, Kibar Feyzo, otorite, toplumsal gerçeklik / Davaro functionalism, Kibar Feyzo, authority, social reality.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu