DİN, AHLAK VE FELSEFE / Religion, Morality and Philosophy

A. Howard Hannay, Osman Zahid Çifçi

Öz


Rahipler, zamanın kötülüklerini doğal olarak dini zayıflığa ve Tanrı’ya olan inancın azalmasına atfetme eğilimindedirler ve ahlakın dine bağımlılığı hususunun teyidi olarak ise dinsizlere ve dinden dönmelere vurgu yapmaktan geri durmazlar. Buna karşı görüş olarak, insan gelişiminin belirli bir aşamasında bu iki husus birbiri ile bağlantılı olsa da ahlakın dinle temelde bir bağlantısının olmadığı büyük bir inandırıcılıkla savunulabilir. Ve bunun teyidi olarak, ateist ve özgür düşünceli bireylerin nasıl kusursuz bir hayat sürdüklerine; hatta biraz daha zorlayarak, belirli bir ahlaki eylem kodunu dini bir doktrinle ilişkilendirerek yetiştirilen insanların dini inançlarını kaybetmeleri durumunda ahlaki temellerini de yıkılmış hissetmeleri gerektiğine işaret edilebilir ve dolayısı ile bu hususun psikolojik bir ilişki olduğu, ikisinin arasında nesnel ve zorunlu bir bağlantı olmadığı söylenebilir. Dürüst bir hayat sürmenizin tek nedeni eğer Tanrı’nın emri olduğu ve buna uymadığınız takdirde ahirette Tanrı’nın sizi cezalandıracağı düşüncesi ise birdenbire Tanrı’ya inanmayı bıraktığınızda, dürüst bir insan olmaya devam etmek için de ortada bir neden kalmayıverecektir.

*****

Churchmen are naturally inclined to attribute the evils of the times to the lack of religion and a waning belief in God, and they are not slow to point to any backsliding on the part of the irreligious as confirmation of the dependence of morality on religion. Against this view it can be maintained with a great deal of plausibility that morality has no essential connection with religion, although at a certain stage in human development the two may have been linked together. And in confirmation it can be pointed out how atheists and freethinkers have led blameless lives and it can be argued with some force that while people who have been brought up to associate a certain code of moral action with a religious doctrine will certainly feel, if they lose their religious faith, that the foundations of their morality are in ruins, this is a psychological association and not an objective and necessary connection. If the only reason known to you for leading an honest life is that it is the command of God, who will punish you in after life if you disobey it, and then you suddenly cease to believe in God, there will seem to be no reason for continuing to be honest.


Anahtar Kelimeler


Din, ahlak, felsefe, ilke, iyi / Religion, morality, philosophy, principle, good.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu