Yazar Detayları

Öztürk, Özge Sena, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 8 (2020) - Kitabiyat / Book Review
    FÂRÂBÎ, ES-SİYÂSETÜ’L-MEDENİYYE VEYA MEBÂDİ’ÜL-MEVCÛDÂT / Es-Siyâsetü’l-Medeniyye veya Mebâdi’ül-Mevcûdât by Farabi
    Öz  PDF