Yazar Detayları

Korkmaz, Ümmühan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 10 (2021) - Kitabiyat / Book Review
    ALAIN DE BOTTON, FELSEFENİN TESELLİSİ / Felsefenin Tesellisi by Alain de Botton
    Öz  PDF