Yazar Detayları

Başaran, İsmail, DİB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye

  • Sayı 2 (2017) - Makale / Article
    GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA ‘YAHUDİ’ TANIMINA BİR BAKIŞ / A Glance at the Definition of ‘Jew’ in the Contemporary World
    Öz  PDF