Yazar Detayları

Kaya, Ahmet, Iğdır Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 14 (2023) - Makale / Article
    VAZ‘ HAREKETLERİNE KARŞI İSNÂD İLMİNİN GELİŞİMİ / The Development of the Science of Isnad Against the Vad‘ Movements
    Öz  PDF