Yazar Detayları

Kaya, Emrah, Giresun Güzel Sanatlar Lisesi, Türkiye

  • Sayı 2 (2017) - Makale / Article
    GÜMÜŞHANE MÜZİK FOLKLORU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / An Evaluation of Gümüşhane Music Folklore
    Öz  PDF