Yazar Detayları

Öztürk, Fatma Büşra, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 9 (2021) - Makale / Article
    ÇAĞDAŞ BİLİM FELSEFESİNDE DİNİ KONUMLANDIRMAK / Positioning Religion in Contemporary Philosophy of Science
    Öz  PDF