Yazar Detayları

Ocak, Hasan, Iğdır Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 9 (2021) - Makale / Article
    DİNLERDE ÇEVRE TASAVVURU VE ÇEVRE SORUNLARININ ÖNLENMESİNDE DİNLERİN ROLÜ / The Concept of Environment in Religions and the Role of Religions in Preventing Environmental Problems
    Öz  PDF
  • Sayı 13 (2023) - Makale / Article
    İBN RÜŞD’ÜN DİN-FELSEFE UZLAŞIMINDA KULLANDIĞI ANAHTAR KELİME: TE'VİL / Keywords Used by Averroes in the Reconciliation of Religion and Philosophy: Interpretation
    Öz  PDF