Yazar Detayları

Aydın, Mehmet, İnönü Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 12 (2022) - Çeviri / Translation
    MUHAMMED İKBAL: ÇAĞDAŞ MÜSLÜMAN EĞİTİMCİLER İÇİN ÖRNEK BİR BİLGE ADAM / Muhammad Iqbal: A Model Wise Man (Hakim) for the Contemporary Muslim Educators
    Öz  PDF
  • Sayı 14 (2023) - Makale / Article
    NİETZSCHE VE İKBAL’DE İNSAN PROBLEMİ / The Human Problem in Nietzsche and Iqbal
    Öz  PDF