Yazar Detayları

Yıldırım, Sabahat, Gazi Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 6 (2019) - Makale / Article
    YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL MATERYAL KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ / The Effect of Using Visual Materials on Arabic Language Teaching as a Foreign Language on Student Achievement
    Öz  PDF