KUR’AN DA ALLAH’IN VARLIĞININ AKLİ DELİLLERİ / Mental Evidence for the Existence of Allah in the Quran

Sonnur Günaydın Asan, Fatih Şimşek

Öz


Günümüzde, dünya üzerinde yaygınlaştırılmaya çalışılan akımlardan biri Allah’a imanın akla dayanmadığı iddiasıdır. Yapılan iddia ile inançla bilim tezatmış gibi gösterilmekte ve insanlar bu yolla inançlarından uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Buradaki amaç ise insanların inanç ve inançtan doğan kültür birliğini ortadan kaldırmaktır. Şayet bu gerçekleşir ise milli birlik ve beraberlik ortadan kalkacak; devletler içten çökertilerek güçsüz bir hale getirilecektir. Böylece, o ülkeyi sömürge haline getirmek hatta işgal etmek mümkün olacaktır. Bu anlayış maalesef sömürgeci devletler tarafından artık siyasi bir politika haline getirilmiştir. Hâlbuki güçlü bir devlet ve dünyada söz sahibi bir millet olabilmenin en önemli yollarından biri de inancına ve kültürüne sahip çıkabilmektir. Bu noktada Müslümanların en önemli avantajları, sahip oldukları Allah inancının akla ve mantığa son derece uygun bir inanç olmasıdır. Bize doğuştan verilen güçlü bir yaratıcıya ‘inanma ihtiyacı duygusu’ akıl ve bilimle de örtüştüğü anda inkâr edilemez bir noktaya ulaşır. Günümüzde bilimin ulaştığı seviye, Allah’ı görüyormuş gibi ispat ve bulguların ortaya çıktığı bir noktadadır. Bu, son derece doğal bir durumdur. Zira bize aklı ve mantığı veren ile inancı gönderen aynı kaynaktır. O da Allah’tır. Bu çalışmada ise, İslam dininin ana kaynağı olan Kur’an’da Allah’ın varlığının akli delilleri açıklanarak aynı zamanda İslami kaynakların da Allah’ın varlığını ispatladığı ortaya konmuştur.

*****

One of the movements being tried to be popularized in the world today is the claim that belief in God is not based on reason. With the claim made, faith and science are portrayed as contradictory, and people are trying to be distracted from their beliefs in this way. The aim here is to eliminate people's faith and cultural unity arising from faith. If this happens, national unity and solidarity will disappear; States will collapse from within and become powerless. Thus, it will be possible to colonize or even occupy that country. Unfortunately, this understanding has now been turned into a political policy by colonial states. However, one of the most important ways to become a strong state and nation with a say in the world is to protect its faith and culture. At this point, the most important advantage of Muslims is that their belief in Allah is a belief that is extremely compatible with reason and logic. The 'feeling of need to believe in a powerful creator' given to us from birth is undeniable when it coincides with reason and science. The level that science has reached today is at a point where evidence and findings emerge as if we can see God. This is an extremely natural situation. Because the one who gives us reason and logic and the one who sends us faith are the same source. He is also Allah. In this study, the rational evidence for the existence of Allah is explained in the Quran, the main source of the Islamic religion, and it is also shown that Islamic sources also prove the existence of Allah.


Anahtar Kelimeler


Kur’an, akli deliler, mantık, bilim, iman / Quran, mental evidence, logic, science, faith.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu