Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi

Interdisciplinary Journal of Social Sciences


Sayı 9 (2021)


Kapak Sayfası