SİSTEMATİK AÇIDAN YANILTICI ANLATIMLAR / Systematically Misleading Expressions

Gilbert Ryle, İlyas Altuner

Öz


Felsefi argümanlar, bütünüyle değilse bile çoğunlukla şöyle veya böyle demenin ne anlama geldiği konusunu enine boyuna tartışma girişimine bağlı bulunmuştur. İnsanların günlük konuşmalarında, yani felsefe yapmadıkları zaman kullandıkları konuşmada, belli anlatımları kullandıkları, filozofların ise böyle anlatımları köklü türlere ya da sınıflara bağladıkları ve onların gerçekten neyi kastettiklerini sorup belli bir türün tüm anlatımlarını kendi sorunları yaptıkları gözlenir. Bu makale Ryle tarafından yazılan ve doğru sanılan yanlış anlatımları konu edinmektedir.

*****

Philosophical arguments have always largely, if not entirely, consisted in attempts to thrash out what it means to say so and so. It is observed that men in their ordinary discourse, the discourse, that is, that they employ when they are not philosophizing, use certain expressions, and philosophers fastell on to certain more or less radical types or classes of such expressions and raise their question about all expressions of a certain type and ask what they really mean. This article is about the false narratives written by Ryle that are mistaken to be true.


Anahtar Kelimeler


Ryle, dilbilimsel, felsefi argümanlar, yanıltıcı anlatımlar, kavramlar / Ryle, philological, philosophical arguments, misleading expressions, concepts.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu