SEARLE’ÜN BİYOLOJİK NATÜRALİZM VE YAPAY ZEKÂYA DAİR GÖRÜŞLERİNİN TEOLOJİK AÇIDAN TAHLİLİ / Theological Analysis of Searle's Views on Biological Naturalism and Artificial Intelligence

Ayşe Kılıç

Öz


Bu makalede Searle’ün Biyolojik Natüralizm kavramı, yapay zekâ ve teizim bağlamında değerlendirilmiştir. Sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için bu çalışmada, öncelikle yapay zekâ konusundaki gelişmeler, kısa bir tarihsel çerçevede ele alınmıştır. Yapay zekâya dair iki ana görüş ve bu görüşlerdeki farklılığın nedenlerine de kısaca değinildikten sonra, zihin-beden sorunu, Searle’ün Çince odası deneyi ile biyolojik natüralizm anlayışı incelemiştir. Nihayetinde, teist dinler bağlamında imkânın sınırları sorgulanıp, teolojik olarak yapay zekâda bilincin mümkün olup olmayacağı tartışılmıştır.

*****

In this article, Searle's concept of Biological Naturalism is evaluated in the context of artificial intelligence and theism. In order to make a sound evaluation, in this study, developments in artificial intelligence are first discussed in a brief historical framework. After briefly mentioning the two main views on artificial intelligence and the reasons for the differences in these views, the mind-body problem, Searle's Chinese room experiment and the understanding of biological naturalism are examined. Ultimately, the limits of possibility have been questioned in the context of theistic religions and theologically it has been discussed whether consciousness is possible in artificial intelligence.


Anahtar Kelimeler


Yapay zekâ, biyolojik natüralizm, teizm, düalizm, fizikalizm, nedensellik, ilahi fiil / Artificial intelligence, biological naturalism, theism, dualism, physicalism, causation, divine act

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu