KAVRAM HARİTASI YÖNTEMİ VE DİN ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI: 9.SINIF ÜNİTE AÇILIMLARINA AİT KAVRAM HARİTALARI / Concept Map Method and Use of Religious Education: Relating to the 9th Grade Topics Concept Maps

Fatih Çakmak

Öz


Bu makale kavramın ne olduğunu, kavram haritası yönteminin ne olduğunu ve Din Öğretiminde kavram haritası yönteminin nasıl kullanılabileceğini amaçlamaktadır. Bu amaca uygun olarak; öncelikle kavramın tanımı ve özellikleri ortaya konulmuştur. Sonra, kavram haritası yöntemi ve Din öğretiminde kullanılması başlıkları incelenmiştir. Son bölümde de 9. Sınıf (Lise 1) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ünite açılımları çerçevesinde kavram haritaları çizilmiş ve kavram haritalarının nasıl kullanılacağı anlatılmıştır.

*****

This article aims what is the concept, what is the concept map method and how to use the concept mapping method in religious education. In accordance with this purpose; for starters; it is intruduced to definition of the concept and properties. After; it is studied the concept mapping method and how to use the concept mapping method in religious education. İn the last section; it is drawed the concept mappings for Religion Culture and Moral Knowledge in 9th grade and described how to use.


Anahtar Kelimeler


Öğretim, din öğretimi, kavram, kavram haritası, kullanım / Education, religious education, concept, concept map, usage.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu