İBN ŞEREF EL-KAYRAVÂNÎ’NİN ŞİİRLERİNDE ŞİKÂYET TEMASI / The Theme of Grievance in the Poems of Ibn Sharaf al-Qayrawani

Sedat Şensoy, Mücahit Küçüksarı

Öz


İbn Şeref el-Kayravânî V/XI. yüzyılda yaşamış önemli bir şairdir. Hayatının ilk ve en güzel dönemini Kayravan’da Sanhacî emiri Muiz b. Bâdis himayesinde İbn Raşîḳ el-Kayravânî ve daha pek çok önemli şair ve edebiyatçının katıldığı edebiyat meclislerinde geçirmiştir. Ancak dönemin siyasi ve mezhepsel çekişmelerinin neden olduğu buhranlı yapısı onu ilerleyen yıllarda farklı şehirlere göç etmek zorunda bırakmıştır. Bu durum şairin bir taraftan yeni insanlar, yeni şehirler tanımasına vesile olmuş olsa da diğer taraftan Kayravan şehrinin başına gelenler, alışık olduğu düzenin bozulması, gurbetçi konumuna düşmesi ve sevdiklerinden ayrı kalmak onun üzerinde derin bir etki bırakmıştır. İşte bu çalışmada, İbn Şeref el-Kayravânî’nin hayatı ve edebî kişiliği kısaca ele alınacak ardından da zor hayat şartları neticesinde kaleme aldığı şikâyet temalı şiirler incelenecektir.

*****

Ibn Sharaf al-Qayrawani is an important poet who lived in the V/XIth century. He spent the first and the most beautiful period of his life in Kairouan, under the auspices of the amir of Sanhaji, Muiz bin Badis, in the literary councils attended by Ibn Rashiq al-Qayrawani and many other important poets and writers. However, the depressive structure caused by the political and sectarian conflicts of the period forced him to migrate to different cities in the following years. This situation, on the one hand, has enabled the poet to recognize new people and new cities. But on the other hand, what happened to the city of Kairouan, the deterioration of the familiar order, to become an expatriate position and to leave the loved ones had a profound effect on him. In this study, the life and literary personality of Ibn Sharaf al-Qayrawani will be briefly discussed and then the grievance themed poems he wrote as a result of difficult life conditions will be examined.


Anahtar Kelimeler


İbn Şeref el-Ḳayravânî, tema, şikâyet, şiir, Arap şiiri / Ibn Sharaf al-Qayrawani, theme, grievance, poem, Arabic poem.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu