BİR IRKÇILIK TÜRÜ OLARAK İSLAMOFOBİ VE AMERİKA’DA POPÜLERLEŞEN BEYAZIN ÜSTÜNLÜĞÜ KAVRAMI / Islamophobia as a Type of Racism and the Concept of White Privilege Catched on America

Deniz Ecem Şen

Öz


Bu çalışma, islamofobi, ırkçılık, beyazın üstünlüğü, ayrımcılık ve önyargı kavramlarını ele almaktadır. Burada bahsedilen güncel kavramlar kısaca incelenmiş, islamofobi ve ırkçılık arasındaki ilişki analiz edilmiştir. İslamofobinin farklı tanımları incelenmiştir ve islamofobiye modern bir tanım getirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. İslamofobinin bir kültürel ırkçılık türü olduğu iddiası üzerinde durulmuştur. Son olarak islamofobi ve Amerika’da popülerleşen beyazın üstünlüğü kavramı arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Sonuç bölümünde ise Türkiye’de islamofobi ve ırkçılıktan kaçınmak adına çıkarımlar yapılıp, öneriler verilmiştir.

*****

This paper, deals with concepts like islamophobia, racism, white privilege, discrimination and prejudice. In this paper, these contemporary concepts are briefly examined and the connection between islamophobia and racism is analysed. Different definitions of islamophobia have been examined and the necessity of a contemporary definition of islamophobia is emphasized. The assertion that islamophobia is a type of cultural racism is investigated. Lastly, the relation between islamophobia and white supremacy in America is mentioned. In conclusion, we have tried to make inferences and give advices to avoid islamophobia and racism in Turkey.


Anahtar Kelimeler


İslamofobi, ırkçılık, beyazın üstünlüğü, ayrımcılık, önyargı / Islamophobia, racism, white privilege, discrimination, prejudice.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu