Yazar Detayları

Doğru, Çetin, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye

  • Sayı 14 (2023) - Makale / Article
    CAFERİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TALEPLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ / A Qualitative Research on the Jafaris' Demands Regarding Religious Education and Training: The Case of Iğdır Province
    Öz  PDF