Yazar Detayları

Çelikten, Dilber, Iğdır Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 9 (2021) - Makale / Article
    DİNLERDE ÇEVRE TASAVVURU VE ÇEVRE SORUNLARININ ÖNLENMESİNDE DİNLERİN ROLÜ / The Concept of Environment in Religions and the Role of Religions in Preventing Environmental Problems
    Öz  PDF