Yazar Detayları

Alacayaka, Enes, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 13 (2023) - Makale / Article
    MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK PERSPEKTİFİNDE KİNDİ’NİN ÜZÜNTÜ VE KAYGIDAN KURTULMA METODOLOJİSİ / Al-Kindi's Methodology for Relief from Sadness and Anxiety in the Perspective of Spiritual Counseling and Guidance
    Öz  PDF