Yazar Detayları

Ahmad, Faisal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 14 (2023) - Makale / Article
    BİR TASHİH YÖNTEMİ OLARAK HADİS İLMİNDE İLZAM KAVRAMI / The Concept of Ilzam in the Science of Hadith as a Correction Method
    Öz  PDF