Yazar Detayları

Ahmetoğlu, Gülşen Yağır, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye

  • Sayı 3 (2018) - Makale / Article
    HİNT ALT KITASINDA EHL-İ HADİS VE EHL-İ KUR’ÂN EKOLLERİ ARASINDAKİ TEMEL İHTİLAF KONULARI / The Difference of Understanding between Ahl al-Hadith and Ahl al-Quran Idea Schools Basic Dispute Issues in the Indian Subcontinent
    Öz  PDF