Yazar Detayları

Asan, Sonnur Günaydın, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu, Türkiye

  • Sayı 7 (2020) - Makale / Article
    GÜNLÜK DİLDE KULLANILAN MANTIK YANLIŞLARI / Logical Fallacies Used in Daily Language
    Öz  PDF