Yazar Detayları

Yanardağ, Alaaddin, Iğdır Üniversitesi, Türkiye

 • Sayı 1 (2017) - Makale / Article
  MOBBİNG: ÇALIŞAN BİREYLERE UYGULANAN KÖTÜ MUAMELENİN KÜRESEL ADI / Mobbing: Global Name of Malreatment Applied to Employed Individiuals
  Öz  PDF
 • Sayı 14 (2023) - Makale / Article
  KARİZMATİK OTORİTENİN SOSYOLOJİK ANALİZİ / Sociological Analysis of Charismatic Authority
  Öz  PDF
 • Sayı 10 (2021) - Makale / Article
  TÜRK HALK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN HAMZANAMELERİN YERİ VE ÖNEMİ / The Place and Importance of Hamzanamas in terms of Turkish Folk Culture
  Öz  PDF