Yazar Detayları

Atışar, Burcu, Iğdır Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 7 (2020) - Makale / Article
    NIETZSCHE’NİN FELSEFESİNİN TEMEL DAYANAKLARI VE MODERNİZM ELEŞTİRİSİ / Main Bases of Nietzsche's Philosophy and Criticism of Modernism
    Öz  PDF