Yazar Detayları

Koç, Celal Turgut, Gazi Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 5 (2019) - Makale / Article
    TÜRKÇE VE ARAPÇADA SIFAT-FİİLLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR / Similarities and Differences between Adjective-Verbs in Turkish and Arabic
    Öz  PDF