Yazar Detayları

Özkan, Fatih, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

 • Sayı 4 (2018) - Kitabiyat / Book Review
  H. AKKANAT, KLASİK DÖNEM İSLAM FELSEFESİNDE TÜMELLER / Klasik Dönem İslam Felsefesinde Tümeller by H. Akkanat
  Öz  PDF
 • Sayı 4 (2018) - Makale / Article
  GÜMÜŞHANE’DE ÖRGÜN DİN EĞİTİMİNİN NİCELİK VE NİTELİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER / Thoughts on Quantity and Quality of Formal Religious Education in Gümüşhane
  Öz  PDF
 • Sayı 5 (2019) - Makale / Article
  FÂRÂBÎ’NİN BİLİMLER SINIFLANDIRMASINDA PSİKOLOJİNİN YERİ / Position of Psychology in Classification of Sciences by al-Fârâbî
  Öz  PDF