Yazar Detayları

Özkan, Fatih, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 4 (2018) - Kitabiyat / Book Review
    H. AKKANAT, KLASİK DÖNEM İSLAM FELSEFESİNDE TÜMELLER / Klasik Dönem İslam Felsefesinde Tümeller by H. Akkanat
    Öz  PDF
  • Sayı 4 (2018) - Makale / Article
    GÜMÜŞHANE’DE ÖRGÜN DİN EĞİTİMİNİN NİCELİK VE NİTELİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER / Thoughts on Quantity and Quality of Formal Religious Education in Gümüşhane
    Öz  PDF