Yazar Detayları

Öztoprak, Mustafa, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

 • Sayı 9 (2021) - Makale / Article
  HALİL B. AHMED’İN KİTÂBÜ’L-AYN’DA HADİSLE İŞTİŞHADI / Engaging al-Khalil ibn Ahmad with Hadith in Kitab al-Ayn
  Öz  PDF
 • Sayı 11 (2022) - Makale / Article
  HADİSLERDE MÜBHEMAT: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE DELALET ETTİĞİ YÖNLER / Mubhamat in Hadith: Its Conceptual Framework and the Aspects It Refers to
  Öz  PDF
 • Sayı 14 (2023) - Makale / Article
  BİR TASHİH YÖNTEMİ OLARAK HADİS İLMİNDE İLZAM KAVRAMI / The Concept of Ilzam in the Science of Hadith as a Correction Method
  Öz  PDF