MÂTURÎDÎ’NİN KIRAATLERİ TERCİH YÖNTEMİ / The Preference Method of Māturīdī in Qira'ats

Aytmirza Satıbaldiev

Öz


Bu çalışmamızda Ebû Mansûr el-Mâturîdî’nin Te’vilâtu’l-Kur’ân adlı eserinde kıraatler arasında tercih yöntemi incelenmiştir. Aklı bilgi kaynağı olarak gören bir müfessirin kıraatleri tercih yöntemi ve izlediği yol işlenmiştir. Diğer müfessirler gibi Mâtûrîdî kıraatleri Kur’ân’ın üslup bütünlüğüne, Arap dili gramerine ve mantıksal uygunluğuna göre tercih etmiştir. O genellikle kıraati gerekçe göstererek değerlendirmiştir. Özetle bu çalışmamızda Mâturîdî’nin kıraatleri tercih kriterleri tespit edilmeye çalışılmıştır.  

*****

In this study, the method of preference among them which are in Abū Mansūr al-Māturīdī's Ta'wīlāt al-Qur'an has been examined. It has been dealt with the preferred method and following way of an exegator (mufassir) / who accepted the reason as the source of knowledge, in qira’ats. Like other exegators (mufassirīn), Māturīdī preferred the qira’ats according to the genre integrity of the Qur’an the grammar of Arabic language, and logical suitabitly. He usually evaluated the qira’ats by showing rationle. As a summary, in the study, we have tried to determine the preference criteria of Mātūrīdī in qira’ats.


Anahtar Kelimeler


Tefsir, dirayet, kıraat, tercih, yöntem / Tafsīr (exegesis), dirayah, qira’at, preference, method.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu