Yazar Detayları

Şen, Deniz Ecem, Ankara Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 6 (2019) - Makale / Article
    BİR IRKÇILIK TÜRÜ OLARAK İSLAMOFOBİ VE AMERİKA’DA POPÜLERLEŞEN BEYAZIN ÜSTÜNLÜĞÜ KAVRAMI / Islamophobia as a Type of Racism and the Concept of White Privilege Catched on America
    Öz  PDF