Yazar Detayları

Çakmak, Fatih, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 3 (2018) - Makale / Article
    KAVRAM HARİTASI YÖNTEMİ VE DİN ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI: 9.SINIF ÜNİTE AÇILIMLARINA AİT KAVRAM HARİTALARI / Concept Map Method and Use of Religious Education: Relating to the 9th Grade Topics Concept Maps
    Öz  PDF