Yazar Detayları

Doğan, Sinan, Araştırmacı, Yazar, Türkiye

  • Sayı 8 (2020) - Makale / Article
    ELEKTRONİK KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VE ÇOCUKTA BİLİŞSEL KAVRAYIŞIN GELİŞTİRİLMESİ / Electronic Culture Industry and Development of Cognitive Understanding in Children
    Öz  PDF
  • Sayı 9 (2021) - Makale / Article
    KUT-TEVHİD ARASINDAKİ KÜLTÜREL İLİŞKİNİN TETKİKİ: SEYRÂNİ / Examination of the Cultural Relationship Between Kut and Tawhid: Seyrani
    Öz  PDF