Yazar Detayları

Ibrahim, Umaira, Hindistan

  • Sayı 5 (2019) - Makale / Article
    RELIGIOUS CO-EXISTENCE IN SOUTH INDIA: ROLE AND RELEVANCE OF ISLAMIC TRADITION / Güney Hindistan’da Dinsel Biraradalık: İslam Geleneğinin Rolü ve İlgisi
    Öz  PDF