Yazar Detayları

Akyol, Yasemin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 14 (2023) - Makale / Article
    BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ DÖNEMİNDE RİBATLARIN HİZMET ALANLARI / Service Areas of Ribats in the Great Seljuk State Period
    Öz  PDF